Oma sitt bygg nr 540, men det første elektriske fartøyet

Oma Baatbyggeri AS på Stord leverte 9 juli 2019 verftets første elektriske fartøy, bnr. 540. MF Kinsarvik blei levert til Boreal Transport Nord og fartøyet skal settes i drift på strekningen Kinsarvik-Utne fra 1. januar 2020.

Oma 45M elektrisk ferge

Designet er Oma Baatbyggeri sitt eget og fremdriftskonseptet beskrives som plug-in hybrid elektrisk. Nybygget utrustes med batteripakker som lades fra det ordinære strømnettet og får installert et sett med diesel-generatorer som back-up system. Konfigurasjonen innebærer en vesentlig reduksjon i CO2 utslipp (92%) sammenlignet med ordinære dieseldrevne ferger.

Universell utforming kombinert med meget lavt støynivå og svært gode sjøegenskaper, ivaretar komforten for passasjerene. Det er videre lagt uvanlig godt til rette for at passasjerer med funksjonshemninger skal kunne ferdes enklest mulig ombord.

Fergen får loa 45,40 meter med bredde 11,35 meter og blir bygget i aluminium. Pax.kapasiteten er oppgitt til 80 med 16 pbe (alternativt to semitrailere).

Designet representerer et helt nytt fartøyskonsept skreddersydd opp mot nye miljøkrav.